وارد کردن فایل ها از فایل اکسل (با فرمت XLS)

فایل XLS خود را در پوشه \MyDictionary\Files\XLS در حافظه دستگاه خود ذخیره کنید ( توجه داشته باشید که در صورت عدم وجود این پوشه ها آن ها ایجاد نمایید، یا گزینه خروجی اکسل گرفتن را از برنامه انتخاب نمایید تا این پوشه ها به صورت خودکار ایجاد شوند). سپس برنامه را باز کنید و به قسمت تنظیمات->ورودی و خروجی گرفتن واژه ها-> گرفتن ورودی واژه ها از فایل اکسل (XLS) بروید، سپس فایل ذخیره شده را انتخاب و بر روی دکمه گرفتن ورودی کلیک نمایید

دانلود فایل نمونه

واژه نامه ها

یک صفحه – یک واژه نامه. نام سربرگ (sheet) باید بین 2 تا 3 حرف (بسته به زبان مقصد) باشد. برای نمونه، FR- به معنی فرانسوی، DE به معنی آلمانی،RU به معنی روسی.

زبان ها و زبان های مقصد

ردیف اصلی با نام های ستون ها

ردیف اصلی با نام های ستون ها باید در بالای صفحه سربرگ(sheet) قرار گرفته باشند( و نباید کمتر از 25 ردیف وجود داشته باشد) و باید شامل سلول های Word و Translation باشند. سلول های باقیمانده باید با نام Tags،Transcription،Additional translation،Example و Learned به صورت دلخواه می توانند در فایل مشخص شده باشند. ترتیب چیدمان این سلول ها و مکان آن ها در یک ردیف اهمیتی ندارد.

ترجمه ها،برچسب ها و نمونه های مختلف یک واژه

شما می توانید چندین ترجمه، برچسب و نمونه را برای یک واژه اضافه کنید که این موارد با علامت ‘;’ از یکدیگر جدا شده اند؛ یا این که می توانید به خط بعدی رفته و این موارد را اضافه نمایید

نمونه همراه ترجمه

نمونه های ترجمه ها در یک سلول وارد شده و با علامت "—" از یکدیگر جدا می شوند (چند dash پشت سر هم). ترجمه نمونه ها اختیاری و دلخواه است و می توان از آنها چشم پوشی کرد.

ترجمه ها،برچسب ها و نمونه های مختلف یک واژه